Torneo di scacchi "Blitz"

25/04/2018 | 15:00

Turnoi „Blitz“ de scioh cun referat Deplù jugadëures garejea contra l averser.
Iscrizions nchin ai 21.04.2018 cherdan su l numer 345 88 35 488
Urganisazion: Lia cu lturela „Tublà da Nives“ yLia Schach Gherdëina

LA CHITARRA: lo strumento più bello!

17/05/2018 | 20:30

Na sëira dedicheda ala chitara y a si bela cianties. Deplu sunadëures y ciantautores lascia audì „covers“ y/o si cumposizions. Palch liede per mujiga d’uni sort cun i pasciunei dl bel sonn dla chitara.

FÉ PEA NCE TU!


Duc i nteressei che ulëssa suné pea, pitli y granc, amatëures y prufescionisc´, ie priei bele de mandé na email a info@tubladanives.it o cherdé su l numer mob. 348 338 0455