Wilhelm Senoner

Wilhelm Senoner te Tublà da Nives

27/01/2023 - 25/02/2023 | 18:00

INAUGURAZIONE: Ve/Fr. 27.01.2023 - 18.00
Introduzione: Greta Langgartner, art-director Tublà da Nives

28.01. - 26.02.2023
tutti i giorni: 15:00 - 19:00 
Lunedì chiuso

www.wilhelmsenoner.com