Cumëmbri

Mitgliedschaft

Duta la zitadines y duc i zitadins nteressei al’ert y ala cultura de Sëlva y de Gherdëina ie nviei a deventé cumëmbri sustenidëures dla lia culturela "Tublà da Nives" y giapé nsci i nvic a duta la manifestazions y ala sentedes genereles, ulache uniun de Vo à l dërt de vela y de unì lità te un di organns dla lia. L cuntribut anuel per l ann 2013 ie de 15,00 euro y possa unì paià ite pra la Cassa Raiffeisen de Sëlva sun l cont IBAN IT 77 I 08238 58890 000300040703.

Statut dl Zënter Culturela Tublà da Nives