World Wood Day 2014

07/02/2014

07.02.2014 - dala 20:00
Sëira de preparazion dl „World Wood Day 2014“

L’Assemblea Generela dla Nazions Unides à detlarà l 21 de merz di nternaziunel dl bosch. L medemo di vën nce zelebrà, dal 2009 incà, sciche di mundiel dl lën (World Wood Day) sot al patrozine dla IWCS (International Wood Cultural Society). L’idea fova de crië n event culturel per sensiblisé la minonga publica de viers dla cultura dl lën, n material naturel y da adurvé for inò da nuef che possa cuntribuì a n svilup sustenibl dl planet. L prim WWD (World Wood Day) ie unì metù a jì tla Tanzania tl 2013. L segondo, tl 2014, sarà a Wenzhou tla Cina, na zità cunesciuda per si tradizion dla scultura tl lën.Ai 7 de fauré vëniel metù a jì te Gherdëina n di de ancunteda per se anjenië al WWD 2014. Chësc event, che ie spartì su te doi mumënc – la criazion de na pitla scultura de lën da pert de n artist cinesc tla galaria Unika a Runcadic y n cunvëni tl Tublà da Nives te Sëlva – unirà tëut su y prejentà tla Cina ai 21 de merz n ucajion dl WWD.L cunvëni scienti܀ch tl Tublà da Nives ie daviert al publich y sarà n vënderdi ai 7 de fauré dala 8 da sëira. L titul dla manifestazion, che unirà tenida tla rujeneda taliana, ie: “Serata in preparazione del World Wood Day 2014”. L sarà presënc la secretera generela dl IWCS (International Wood Cultural Society) Su Jinling y i reladëures dla sëira Filip Moroder Doss, Antonio Frattari, Elfriede Perathoner y Fiorenzo Degasperi. Duc ie nviei de cuer.

Urganisazion: IWCS, UNIKA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

cun l sustëni de Val Gardena/Gröden Marketing, Hotel Alpenheim, Restorant Costamula, Sporthotel Gran Baita, Tublà da Nives