Egon Senoner

"Vita d'aldidancuei"

27/02/2014 - 28/03/2014

Giaurida: 26.02.2014 - 18:00
Orar: Uni di 16:00-19:00
Merdi, vënderdi y dumënia nce 10:00-12:00

L’ert cuntemporanea tl astratism geometrich de Egon Senoner
I lëures tl stil neoplastich de Egon Senoner, caraterisei da n naturalism persunel, ie da mëter n relazion cun l astratism geometrich. Dal’autra pert iel rie cuncé ite Egon te n stil tler y definì. La geometria de si lëures y la sinfonia plajëivla de si culëures, nasc plu che auter da si talënt naturel individuel. Mondrian, l pére dl astratism geometrich y nce Doesburg, se nuzova de culëures primeres, Egon Senoner al’incontra, se lascia ji ala fantasia de na cërcia plu lergia de culëures vives y svaiënc. A chësta maniera nascel n’ert dl soget, ulache l intelet descrij cun sënies y linies y cun simboi che conduj de reviërs ala realtà y limitea l soget a si forma plu scëmpla. Tl mesaje artistich y poetich di chedri de Egon Senoner se fej lerch l aspet emozional plutosc che chël estetich. L simbolism adurvà mostra la formes urijineres dla natura te si essënza geometrica.

Del Bene Berardino (trad. dr. Leo Senoner)