SILVIA DE BASTIANI

"Essere Natura"

02/07/2016 - 24/07/2016

GIAURIDA: n sada ai 2 de lugio dala 17:00
Ntroduzion: dut. Marco Forni

Vester natura ie na mostra, n percurs, n cunté dla natura cun la natura. N lën spieghen cun l lingaz di lëns, n crëp possen me descrì adurvan si mesuns. Vester natura nasc nsci, ajache tla natura ruven me ite cun la tleves dla natura.
Silvia De Bastiani: “Canche depënje dezidi de me smaché ite dl dut, de vester nstëssa natura, de jì ite te ch’l mond smesurà y pitliscim, de me mescedé cun l soget, de ti cialé da dedite. La pitura che nasc ie perchël zënza fintes, l ie na lieta adaut de cie che la natura nes dij, l ie n scuté su. Depënjer ie per me chësc eserzize: jì ite, giaté y dé de reviers al mond te na maniera rëidla, zënza filtri. Crië da nuef, naturalmënter”. L acuarel ie n strumënt naturel, na tecnica che reproduj la regules y i muvimënc dla natura zënza i mudé o sfauzé. L permët al’ega de vester ega. Si regorer geva, crea lòses, passajes, giaurides y vijions. Y l crea natura.

Orar
Uni di: 16:00 – 19:00
Dumënia, merdi, mierculdi y vënderdi 20:30 – 22:30
Lunesc stlut