Frida Piazza

L NOST

21/04/2017 | 20:30

Letura de Paul Demetz cun mujiga de Georg Malfertheiner n lecort dla scritëura Frida Piazza.

Frida Piazza, nasciuda dl 1922, fova na pioniera dla leteratura y dla nrescida dla rujeneda ladina. Danter si truepa publicazions de uni sort – leteratura lirica y n prosa, ma nce scric de carater sagistich y de nrescida lessichela – ie la cuntia „L Nost“ povester si lëur plu mpurtant y ratà da trueps l prim romann ladin. Frida Piazza ie morta ai 3 de nuvëmber dl 2011.

Na sëira deletëula, te chëla che i sonns dl lingaz ladin y dla mujiga lascia reviver l’atmosfera, la vita y i personajes tla valedes ladines zacan.

Ntreda debant:

Urganisazion: Museum Gherdëina

NB: Tl foyer dl Museum tla Cësa di Ladins iel da udëi dal 20 de auril inant na nstalazion sun „L Nost“ realiseda en culaburazion cun i curadëures dl’arpejon leterera de anda Piazza y Lizeum d’ert „Cademia“; tla Biblioteca ladina pudran consulté i libri dl’autëura Frida Piazza