Proiet "VIVER LA MONTES" / Forum Sëlva

„S’arpizé per la lidëza“ na storia dl alpinism al feminil

21/09/2017 | 20:30

Referat de Ingrid Runggaldier
Sëlva, Tublà da Nives

Tla storia dl’arpizeda ie l’ëiles tan che nia da udëi: si inuemes ne n‘ie nia cunesciui, si meric nia recunesciui. Ma nce l‘ëiles à scrit la storia dl alpinism. L ie, danz, n’autra storia che chëla che vën cunteda de solit. Te si referat vëniel descurì pregiudizies, la nes conta stories de vita de alpinistes y nes mostra su si mutivazions. L ie na nrescida storich-culturela di aspec spezifics dla storia dl alpinism feminil.