Ivan Senoner & Engl Colcuc

Carnescià te Tublà...bla...bla

04/03/2019 | 20:30

Sëira cun fudlamënc y strambaries purtedes dant da Ivan Senoner (test) y Engl Colcuc (mujiga).
Mé chiche vën mascerà giaperà nce la panicia :-)
Ntreda debant