L dejenuefcënt te Sëlva y a S. Cristina

Pultredes dl dejenuefcënt

27/10/2019 - 01/12/2019

Giaurida ai 26 de utober 2019 dala 17:00
Ntroduzion: Leo Senoner, Stefan Planker, Elmar Gobbi (Palais Mamming)

Orar dla mostra: Uni di: 15:00-18:00
Dumënia: 10:00-12:00
Lunesc stlut

Co fova pa la vita plu dagiut te Gherdëina? N valguna respostes a chësta dumanda  vën dates dala mostra de pultredes che l  Museum Ladin Ciastel de Tor mët a jì te Sëlva n cunlaurazion cun l Zënter Culturel Tublà da da Nives y  l  Museum  Palais Mamming de Maran. La mostra unirà giaurida ai 26 de utober tl Tublà da Nives. L sarà da udëi pultredes de retrac, de trohtes, ma nce de paesajes y de ridli.

83 fotografies de dimenscions plu o manco grandes fates te Sëlva y a Santa Cristina dan 110 ani, bonamënter danter l 1903 y l 1906.
La fotografies metudes ora per l prim iede y dldut nia cunesciudes, ie stampes urigineles fates ntëuta sun scipa y sën digitalisedes. La vën da na culezion de plu de 300 lastres giapedes n dunazion dal Museum de Maran. La pultredes ie unides fates bonamënter da n fotograf per na familia de Maran, cun na descendënza da una na pert de Gherdëina.  Ti mumënt de vijita te Gherdëina y nsci de si tiera de nasciuda, univel documentei plu mumënc sibes ora  dla vita da uni di che nce de families y personajes cun trohtes, ma nce ridli de Sëlva y Santa Cristina cun si biei luesc da paur tan carateristics.

L Museum Ladin y l Zënter Culturel Tublà da Nives  dumanda nce de na cunlaurazion cun la popolazion: Chiche vijitan la mostra ëssa da cunëscer vel persona che ie sun la fotografies, ie perià bel dl fé al savëi, nsci che n sibe boni de ti dé nce n inuem ala persones che ie da udëi sun la pultredes.

Mostra metuda a jì n cunlaurazion cun l Museum Ladin "Ciastel de Tor", i "Südtiroler Landesmuseen", Palais Mamming  y Istitut Ladin