FEDERICO LANARO

SET

19/12/2019 - 12/01/2020

Giaurida - mierculdi 18.12.2019 dala 20:00

Ntroduzion: Camilla Nacci

Orar dla mostra
19.12.19 - 05.01.20: 10:00-12:00 / 16:00-19:00
Dai 05.01.20: 16:00-19:00
24.12. & 31.12.19: stlut

Tla mostra „set“, cunzepida per l Tublà da Nives de Sëlva, presënta Federico Lanaro na lingia de pitures y istalazions che uel rapresenté reflescions sun l juech, ntendù nia tan coche forma de fé damat, ma bën tl’azion chitamënter esplojiva dla intuizion che mira ala sudesfazion y al bënsté inteletif.

Federico Lanaro (Rurëi TN, 1979) se à laureà tl 2004 tl’„Accademia di Belle Arti“ de Bologna. Si operes, dala pitures ala scultures nchin via ala istalazions, ie caraterisedes da tematiches trasverseles y da n nomadism linguistich che respidlea si esperiënza persunela dl mond ntëur ël ite.
I elemënc tipics de si ert ie i culëurs sluminënc, la sintesa dl sëni, i sogec y la ncadratures che nviëia a cunscidré l mond da n pond d’ududa defrënt, la figurazions scëmples, diretes y cun slune che vën tlupedes ora sibe dala cultura auta che dal mond scemplificà dla grafica. Nce per chësta rejons se adatea si ert drët bën a de plu livei de nterpretazion, aldò dla sensibeltà persunela dl spetadëur o dl usservadëur. Si lëur ie fat de n grum de sfumadures, coche l’ert ecosustenibla, la cunscidrazion dl univers green, la ncrujeda danter l mond di tiers y chël dla persones, danter idividuum y meja, danter naturel y sëuranaturel, l liam cun si tiera, la nterpretazion di cumpurtamënc umans.