ANNELIESE PICHLER

GO BACK

29/05/2021 - 20/06/2021

Inaugurazione: Ve. 28.05.2021 - dala 18:00

Introduzione: Elio Vanzo
Intermezzo: Martin Holzknecht

Orar: merdi-dumënia16:00-19:00
Lunesc stlut

> GO BACK < – na retrospetiva.

Jì de reviers per crì l’identità tl labirint dl ie. Se pierder per ruvé inò a cësa. Uni cheder ie per n mumënt curt la cësa dl ie, n mumënt che se tira ora per for… scialdi plu giut ie l ne vester nia presënc y l ne se recunëscer nia plu, giut alalongia, per n tëmp da stramp lonch … Uni cheder cun si originalità descëida ora te mé l sënn y la calma y tl medemo mumënt pierdi la cuscienza.

Anneliese Pichler nasc a Cavalese (TN) tl 1962. Ëila fej l Lizeum d’Ert privat a Milan. Tl 1982 studieiela  “Affresco e pittura murale” tla Cademia Estiva cun l pruf. G. Hoke. La studieia y arjonj meric speziei tla Cademia Estiva Internazionale “Hortus Niger” y “Hoke Schule”, n iede a Verteneglio (Istria) y pona a Halbenrain (Austria). Ti ani che vën do scumëncela na culaburazion longia cun la galaria tiroleja Hosp de Nassereith. Si opres vën metudes ora tla Art Fiera de Dispruch, Dornbirn (A) y Karlsruhe (D).

Ntan l 2013 ala tëut pert al “Haus Tyrol Europa”, n proiet Euregio Bruxelles y Art Fiera Verona y arjonj la senialazion dl “Premio Icona”. L’artista se dà ju mascimamënter cun dessëni y pitura cun tecnica mescededa sun papier da tëiles, ma nce cun cosses.