LIZEUM D’ERT "CADEMIA & SCOLA PROFESCIUNELA

KUNST IST SCHÖN

01/04/2022 - 10/04/2022

Mostra de lëures di studënc dl Lizeum d’ Ert  “Cademia“ y dla Scola Prufesciunela per l Artejanat Artistich

GIAURIDA n vënderdi ai 1 de auril 2022 dala 10:30

Orars: Vënderdi, sada y dumënia: 10-12 y 1 -19
Via per l’ena: 16-19