Culaburazion danter turism, paures y ambient -
puscibla o ndispensabla ?


La lingia de scumenciadives che va sot al titul FORUM SËLVA dla lia culturela Tublà da Nives va inant n mierculdi ai 12 de juni 2013 dala 20.30 cun n tema mpurtant y de gran atualità per Gherdëina. L argumënt ie la "Culaburazion danter turism, paures y ambient - puscibla o ndispensabla?". De cie viëres muessen pa jì y cie iel pa da fè per mëter adum i debujëns de categuries y nteresc desferënc? Turism y economia se scontra suvenz cun i debujëns dla natura y de chiche straverda l ambient. Danter ite iel i paures, che vif a cuntat cun la natura y che dà n cuntribut ndispensabl al mantenimënt dla cuntreda, defin nce tl nteres dl turism. Ulà ie pa l drë balanz per ruvè a na drëta cumpetënza de duta la pertes, y nce tl nteres de duc?
Animé la vita de cumenanza trajan ite la jënt a dì la sia sun temesc desferënc, chësc ie l fin dla scumenciadiva Forum Sëlva. Uni un po’ y dëssa dì la sia tl cuntest de ancuntedes publiches y la mëises turondes daviërtes ala populazion de duta la valeda raprejënta n mumënt de cunfront mpurtant.
I ghesc reladëures nviëi ie l ambolt de Sëlva Peter Mussner, nstëss operadëur turistich y paur, Siegfried Mussner, paur de Sëlva, Ezio Prinoth, ost y raprejentant dl turism y Christian Stuflesser dla lia natura y usanzes.
Tres la sëira mëina Lukas Plancker dla lia culturela Tublà da Nives.

Culaburazion danter turism, paures y ambient -
puscibla o ndispensabla ?


La lingia de scumenciadives che va sot al titul FORUM SËLVA dla lia culturela Tublà da Nives va inant n mierculdi ai 12 de juni 2013 dala 20.30 cun n tema mpurtant y de gran atualità per Gherdëina. L argumënt ie la "Culaburazion danter turism, paures y ambient - puscibla o ndispensabla?". De cie viëres muessen pa jì y cie iel pa da fè per mëter adum i debujëns de categuries y nteresc desferënc? Turism y economia se scontra suvenz cun i debujëns dla natura y de chiche straverda l ambient. Danter ite iel i paures, che vif a cuntat cun la natura y che dà n cuntribut ndispensabl al mantenimënt dla cuntreda, defin nce tl nteres dl turism. Ulà ie pa l drë balanz per ruvè a na drëta cumpetënza de duta la pertes, y nce tl nteres de duc?
Animé la vita de cumenanza trajan ite la jënt a dì la sia sun temesc desferënc, chësc ie l fin dla scumenciadiva Forum Sëlva. Uni un po’ y dëssa dì la sia tl cuntest de ancuntedes publiches y la mëises turondes daviërtes ala populazion de duta la valeda raprejënta n mumënt de cunfront mpurtant.
I ghesc reladëures nviëi ie l ambolt de Sëlva Peter Mussner, nstëss operadëur turistich y paur, Siegfried Mussner, paur de Sëlva, Ezio Prinoth, ost y raprejentant dl turism y Christian Stuflesser dla lia natura y usanzes.
Tres la sëira mëina Lukas Plancker dla lia culturela Tublà da Nives.