La senteda mët man dala 17:45 (prima cuntlameda) y dala 18:00 (segonda cuntlameda).
A chësta senteda ie nviëi duc i cumëmbri y nteressei (n chëla sëira puderan renuvé la cherta o deventé cumëmber).

Sun l program iel i saluc dl'autoriteies, la relazion de atività, la relazion de cassa, l program manifestazions per l ann 2015. L dr. Lukas Plancker rujnerà sun „Migrosprozent: n model per l sustëni  publich ala cultura?“

Dala 20:30 iel pona sun l program na performance de leteratura y mujiga. L scritëur Ivan Senoner "Fudlé" y l musicist Tobias Dellago presenterà si proiet culturel nuef "Fabio", na storia plëina de fobies y tëmes, che ie da giapé te n liber y sun 2 CDs. Duc ie nviei!

La senteda mët man dala 17:45 (prima cuntlameda) y dala 18:00 (segonda cuntlameda).
A chësta senteda ie nviëi duc i cumëmbri y nteressei (n chëla sëira puderan renuvé la cherta o deventé cumëmber).

Sun l program iel i saluc dl'autoriteies, la relazion de atività, la relazion de cassa, l program manifestazions per l ann 2015. L dr. Lukas Plancker rujnerà sun „Migrosprozent: n model per l sustëni  publich ala cultura?“

Dala 20:30 iel pona sun l program na performance de leteratura y mujiga. L scritëur Ivan Senoner "Fudlé" y l musicist Tobias Dellago presenterà si proiet culturel nuef "Fabio", na storia plëina de fobies y tëmes, che ie da giapé te n liber y sun 2 CDs. Duc ie nviei!